Andorra Telecom

DESCOMPTES TEMPORALS
PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

Per tal d’ajudar els autònoms i les empreses que hagin hagut de suspendre
totalment o parcialment la seva activitat econòmica a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19,
Andorra Telecom aplica un descompte directe en les quotes d’abonament mensual de
la telefonia fixa, de l’accés a Internet i dels serveis de connectivitat per a empreses.

Descomptes

S’han establert dos tipus de descomptes temporals

Descompte del

100%

en les quotes d’abonament mensual
en cas de suspensió total de l’activitat econòmica.

Descompte del

80%

en les quotes d’abonament mensual
en cas de suspensió parcial de l’activitat econòmica.

Com s’apliquen els descomptes?

Els descomptes temporals s'apliquen de manera automàtica, sense que hagis de fer res, a partir de les factures del mes de març a totes aquelles empreses
amb activitats econòmiques que han hagut de suspendre totalment o parcialment la seva activitat econòmica,
d’acord amb els annexos 1, 2 i 3 dels decrets de Govern corresponents en vigor i publicats al BOPA
.

Fins quan s’aplicaran els descomptes?

Els descomptes es faran efectius en les facturacions mensuals mentre estigui en vigor el
Decret de Govern de mesures excepcionals per fer front a la situació d’emergència sanitària del COVID-19.

A la factura de març el descompte temporal s'aplica automàticament
a les quotes d’abonament mensual entre el dia 14 de març i el dia 31 de març (prorratejat).

A quins productes s’apliquen
els descomptes temporals?

Els descomptes s’apliquen als autònoms i a les empreses registrats a Andorra Telecom
que tinguin contractats serveis de telefonia fixa, accés a Internet, telefonia fixa d’empreses, canals de veu per a centraletes IP, centraletes virtuals XVC, Internet Empreses d’Alta Capacitat, mòduls d’accés a Internet i Intranet Nodes FTTH.
Els descomptes no s’apliquen a les quotes d’abonament de telefonia mòbil, d’acord amb el Decret aprovat i publicat al BOPA.

Soc un autònom o una empresa
i no he rebut cap descompte

Si ets un autònom o una empresa, has hagut de suspendre la teva activitat econòmica parcial o totalment i
de forma automàtica, no has rebut cap descompte a la factura del mes de març,
és possible que ens calgui actualitzar les teves dades als nostres registres.

Ajornament de factures

Andorra Telecom facilita també l'ajornament del pagament de les factures per les empreses i autònoms
que ho necessitin fins a 12 mesos i sense interessos.

Aquestes ajudes d'ajornament s'aplicaran als rebuts durant el període d'excepció determinat per govern.

Per sol·licitar l'ajornament de les factures cal retornar el rebut bancàri corresponent, omplir el formulari i enviar-lo.

El pagament d'aquestes factures es podrà realitzar fins a 12 mesos posteriors a la data factura.