Andorra Telecom

Andorra Telecom té una llarga trajectòria de col·laboració en causes socials. En els darrers anys, hem posat els nostres mitjans a disposició de la Plataforma d’ONG per a la recaptació o la difusió de campanyes de suport destinades a projectes humanitaris.

La darrera d’aquestes accions s’ha centrat en els refugiats de la guerra de Síria. Andorra Telecom va habilitar el número de telèfon 141. La recaptació íntegra obtinguda es va destinar a la Plataforma per dur a terme accions sobre el terreny. A més de cedir el número en qüestió i de destinar els seus propis mitjans a la difusió de la campanya, es va assumir el compromís de doblar la recaptació obtinguda.

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, considera que l’empresa no pot restar impassible davant de situacions d’emergència ni pot deixar de donar suport a accions en països del Tercer Món. En aquest sentit, apunta que la millor manera d’ajudar és posar els mitjans de la companyia a disposició de les organitzacions del país que vetllen per les iniciatives de caràcter humanitari.

Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).

Informació telefònica
nacional i internacional
111

Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.