Ràdio

Ràdio

Dos grans centres emissors als pics de Carroi i Maià garanteixen la cobertura de ràdio en freqüència modulada (FM) a tot el territori. Entre les accions de responsabilitat pública, Andorra Telecom té la funció de garantir la difusió de la ràdio pública i d’emissores de països veïns considerades d’interès general.

 

La tasca d’Andorra Telecom, però, inclou altres qüestions, com ara la gestió de l’espai de la radiodifusió i la coordinació de les freqüències emprades amb els organismes internacionals, com ara la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

No obstant això, la importància estratègica de l’FM va molt més enllà, ja que es considera com el mitjà de comunicació de referència en cas d’emergència nacional.