Camino de migas

Forum Empresa 2014

Fòrum d'Empresa 2014

El primer Fòrum es va celebrar el 18 de juny del 2014. Aglutina en un únic esdeveniment el simposi de seguretat, que organitzem cada dos anys i que el 2014 arribava a la tercera edició, i una jornada de vendes.

El primer tram de la jornada es va dedicar a la seguretat i va girar al voltant de les incidències, la gestió del frau o les auditories en sectors que poden considerar-se crítics. Entre els ponents destaca el responsable de gestió de risc d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, o l’especialista en temes de seguretat de la companyia, David Julián.

Pel que fa al simposi de vendes, compta com a ponents amb el president de Barna Consulting Grup, Cosimo Chiesa, i amb el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que analitzen la incorporació de les noves tecnologies a les vendes.