Camino de migas

Sostenibilitat titol

Sostenibilitat

Sostenibilitat text

El disseny de la façana vetlla per la integració amb l’entorn i la reducció el màxim el consum energètic. La doble pell esdevé un element primari de la climatització de l’edifici permetent una millor conducció de la circulació de l’aire i un nou concepte de la ventilació.

Els estrictes criteris de sostenibilitat amb que s’ha projectat l’edifici tenen com a objectiu bàsic l’obtenció de les exigents certificacions Leed or i Andorra Regenera, per reduir al màxim l’impacte medioambiental i la despesa energètica.

L’ús de l’aigua provinent del freàtic actuarà com a element essencial en la climatització de l’immoble. La façana de vidre i l’estructura permeten alhora disposar d’il·luminació natural en tots els espais.

Les certificacions no només tenen incidència sobre l’elecció de materials poc contaminants o la gestió posterior de l’edifici, també incideixen en que tot el procés constructiu es desenvolupi minimitzant al màxim l’impacte sobre l’entorn en forma de sorolls, vibracions o pols i garantint la mínima afectació sobre el trànsit de veïns i vianants.