Camino de migas

Camino de migas

Corporate Offers Portlet

Peticions d’ofertes públiques

  • Pàgina 1 / 10
13 diciembre, 2017

CONTRACTAR L'ADQUISICIÓ D'UNA EINA DE SOFTWARE PER A LA REALITZACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

MQ/17100089: Petició d’oferta pública per contractar l’adquisició d'una eina de software per a la realització dels pressupostos.

23 octubre, 2017

CONTRACTAR L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES PER ANDORRA TELECOM

MQ/17100085: Petició d’oferta pública per contractar l’adquisició de vehicles per Andorra Telecom.

23 octubre, 2017

CONTRACTAR ELS TREBALLS D'ESTESA I EMPALMAMENT DE CABLES, PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE FIBRA D'ANDORRA TELECOM.

MQ/17100082:  Petició d’oferta pública per contractar els treballs d'estesa i empalmament de cables, per la instal·lació i manteniment de la xarxa de fibra d'Andorra Telecom.

18 octubre, 2017

CONTRACTAR EL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS, ESTACIONS REPETIDORES I CASETES D'ANDORRA TELECOM

MQ/17100086: Petició d’oferta pública per contractar servei de neteja d'edificis, estacions repetidores i casetes d'Andorra Telecom.

18 octubre, 2017

CONTRACTAR EL MANTENIMENT DELS EQUIPS DE SEGURETAT DELS EDIFICIS, LOCALS I CASETES D'ANDORRA TELECOM

MQ/17100084: Petició d’oferta pública per contractar el manteniment dels equips de seguretat dels edificis, locals i casetes d’Andorra Telecom.

  • Pàgina 1 / 10