Camino de migas

Legislació títol

Legislació

Legislació

MARC GENERAL

 • Llei de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU - Descarregar
 • Decret de les normes generals aplicables al servei universal d’accés a Internet sobre fibra òptica a 100 Mbps - Descarregar
 • Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat - Descarregar
 • Reglament d’infraestructures de telecomunicacions del Principat d’Andorra - Descarregar
 • Decret d’aprovació de la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències i les notes d’utilització nacional a Andorra - Descarregar
 • Edicte de publicació de les bandes de freqüències que ja estan adjudicades i/o assignades al moment de l’aprovació de la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències - Descarregar
 • Reglament regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per a l’ús de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174.075 MHz i 406-470 MHz - Descarregar

 

CONDICIONS GENERALS DE SERVEI

 • Condicions generals del servei d’accés a Internet a través de la fibra òptica per a empreses - Descarregar
 • Condicions generals del servei de telefonia fixa a través de la fibra òptica per a empreses - Descarregar
 • Condicions generals aplicables al servei de telefonia fixa sobre fibra òptica - Descarregar
 • Condicions generals aplicables al servei de televisió IP sobre fibra òptica - Descarregar