Camino de migas

Títol Suport al Centre Penitenciari

Suport al Centre Penitenciari

Taller amb Specialisterne text

El treball al centre penitenciari és una de les vies d’afavorir la posterior reinserció laboral i la sociabilització dels interns. Conscient d’aquesta realitat, Andorra Telecom i el Ministeri d’Afers Socials, Interior i Justícia han posat en marxa una col·laboració perquè els reclusos duguin a terme tasques remunerades de caràcter manual per encàrrec de l’operadora de telecomunicacions.

L’acord entre les dues parts es va formalitzar el juny del 2017 a través d’un conveni marc que consta de dos annexes, un que dona cobertura a les feines fetes pels interns i un altre que preveu la cessió de 45 targes telefòniques de 5 euros per usar a les cabines telefòniques del Centre Penitenciari.

Pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la col·laboració d’Andorra Telecom o d’altres empreses en aquest àmbit és clau perquè permet que els reclusos tinguin eines que “facilitin després la reinserció en la societat i la reentrada en circuits laborals i socials quan són posats en llibertat”.

La visió és compartida pel director general d’Andorra Telecom Jordi Nadal, que considera que l’acord és satisfactori per partida doble perquè permet rebre de les persones internes un servei retribuït i de qualitat i alhora contribueix a la reinserció futura a la societat.

Foto Suport al centre penitenciari