Política privadesa Treballa

POLÍTICA DE PRIVADESA RELATIVA A LA RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS VITAE

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada personal que faciliti, passarà a formar part d’un fitxer de titularitat d’ANDORRA TELECOM, denominat “Selecció de Personal” i inscrit degudament a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades personals per part d’ANDORRA TELECOM, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són la selecció de personal.

En tot cas, ANDORRA TELECOM li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Així mateix, li advertim que les dades personals i altra informació que faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent de comunicar a ANDORRA TELECOM els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i ANDORRA TELECOM podrà, en tot cas, excloure`l d’entre els seus candidats a selecció de personal en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas poguessin correspondre a ANDORRA TELECOM.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, ANDORRA TELECOM l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad , a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

 

Darrera actualització: 3 de juliol de 2018