Ruta de navegació

Títol Renovació de l’accés a la xarxa de fibra òptica

Renovació de l’accés a la xarxa de fibra òptica

Text Fibra òptica

Andorra Telecom ha iniciat aquest 2017 un dels projectes més ambiciosos com és la renovació de l’accés a la xarxa FTTH (fibra fins el domicili). Aquest gran salt tecnològic suposarà alhora la renovació total de l’anomenada xarxa d’accés activa, les anomenades Unitats Òptiques Terminals de Línia (OLT) i les Terminals de Xarxa òptica (ONT) que el client té instal·lades al seu domicili. 

L’objectiu que perseguim és triple: augmentar l’estabilitat i fiabilitat de la xarxa, incrementar-ne la redundància i dimensionar-la d’acord a futures necessitats de serveis amb major ample de banda I augmentar la velocitat de 100 a 300 megues.

 

 

L’aposta tecnològica per la fibra òptica, que va convertir Andorra en el primer país del món amb un servei universal d’accés a Internet d’alta velocitat, es reforça amb aquest nou projecte, destinat a continuar posicionant Andorra com un referent internacional.

El procés de renovació de les ONTs no hauria estat posible sense la complicitat i ajut dels nostres clients.