Ruta de navegació

Títol integracio

Integració a l'entorn

integració text

L‘edifici s’integra en el teixit urbà a partir de dues consideracions. La no ocupació de la planta baixa permet delim­itar un gran espai públic en un nivell inferior,  deixant l’edifici sus­pès en l’aire per potenciar-ne la lleugeresa.

La possibilitat d’accedir a la planta inferior oberta amb activitat pública potencia la centralitat d’aquest encreuament, tant des del punt de vista comercial com cultural i de negoci.

L’edifici es mostra amb una gran simplicitat formal i s’incorpora amb naturalitat a l’skyline de la ciutat. La figura arrodonida, suau i amable amb l’entorn, esdevé molt assimilable per la naturalesa topogràfica del lloc i de la ciutat.


L’alliberament de l’espai de planta baixa, que deixa passar la mirada per sota l’edifici, i que permet creuar al vianant, portarà nova activitat i generarà un nou teixit ver­tebrador cap a la zona de Prada Ramón.


The Cloud generarà, amb la conversió del seu entorn en zona de vianants, un espai de passeig  de gran intensitat cultural, comercial i social, i millorarà encara més la connexió entre les àrees adjacents. L’edifici serà un espai de connexió i comunicació, tant físi­cament com virtualment, tant a nivell urbà com a nivell extraurbà i internacional. Alhora es convertirà en un referent multimèdia i tecnològic, de gran capacitat dinamitzadora, remetent a les cruïlles emblemàtiques de grans ciutats.