Ruta de navegació

Corporate News Portlet

21 de juliol 2017

Andorra Telecom cedeix a les entitats socials un SMS per recaptar fons

Obre la convocatòria pública de demanda d’un número de tres dígits per finançar projectes de caràcter solidari. El termini de tramitació de sol·licituds es tancarà el 17 de setembre.  

Inés Martí, de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’Andorra Telecom, ha presentat aquest dilluns la iniciativa SMS Social, destinada a donar suport a entitats i ONG que treballen en l’àmbit social.

Andorra Telecom posa a la seva disposició un número de telèfon de tres dígits per recaptar fons per a projectes de caràcter social. L’import de tots els missatges SMS tramesos al número en qüestió anirà destinat íntegrament a l’entitat beneficiària sense cap despesa associada. Andorra Telecom ha dedicat a aquesta iniciativa el rang de números comprès entre el 601 i el 609.

Poden acollir-se al SMS Social  totes les entitats socials sense ànim de lucre, degudament registrades al Govern. Les entitats han de focalitzar la seva activitat en els col·lectius en risc d’exclusió social i en accions destinades a crear una societat millor, més justa i solidària.

Inés Martí, que ha estat acompanyada en la presentació davant els mitjans de comunicació de representants de diverses associacions, ha volgut subratllar que la voluntat de la companyia és donar eines tecnològiques perquè les persones interessades en contribuir al finançament d’un determinat projecte puguin fer-ho de manera fàcil i àgil i que l’entitat no hagi de fer cap despesa extra.

“El sms és una via accessible i ràpida per vehicular la solidaritat de la població andorrana. I a més en aquest cas concret l’import no va dirigit a finançar de manera genèrica una entitat sinó que va adreçat a un projecte palpable i concret a desenvolupar en el nostre territori”, ha apuntat.

Les sol·licituds es poden tramitar fins al 29 de setembre del 2017. Hauran d’incloure informació relativa a la persona demandant i l’entitat a la qual representa, les característiques fonamentals del projecte que requereix finançament i el calendari d’accions previst per dur-lo a terme.

El comitè d’RSC de la companyia estudiarà, avaluarà i adjudicarà els números entre les sol·licituds rebudes en base als criteris següents: rellevància, impacte, viabilitat, eficàcia i eficiència del projecte presentat. Els resultats es faran públics en aquesta web al llarg del mes d’octubre.