Ruta de navegació

Camins de navegació

Corporate Offers Portlet

Peticions d’ofertes públiques

  • Pàgina 1 / 10
23 d’octubre, 2017

CONTRACTAR L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES PER ANDORRA TELECOM

MQ/17100085: Petició d’oferta pública per contractar l’adquisició de vehicles per Andorra Telecom.

23 d’octubre, 2017

CONTRACTAR ELS TREBALLS D'ESTESA I EMPALMAMENT DE CABLES, PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE FIBRA D'ANDORRA TELECOM.

MQ/17100082:  Petició d’oferta pública per contractar els treballs d'estesa i empalmament de cables, per la instal·lació i manteniment de la xarxa de fibra d'Andorra Telecom.

18 d’octubre, 2017

CONTRACTAR EL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS, ESTACIONS REPETIDORES I CASETES D'ANDORRA TELECOM

MQ/17100086: Petició d’oferta pública per contractar servei de neteja d'edificis, estacions repetidores i casetes d'Andorra Telecom.

18 d’octubre, 2017

CONTRACTAR EL MANTENIMENT DELS EQUIPS DE SEGURETAT DELS EDIFICIS, LOCALS I CASETES D'ANDORRA TELECOM

MQ/17100084: Petició d’oferta pública per contractar el manteniment dels equips de seguretat dels edificis, locals i casetes d’Andorra Telecom.

4 d’octubre, 2017

CONTRACTAR LES PÒLISSES D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, DANYS MATERIALS I PÈRDUA DE BENEFICIS D'ANDORRA TELECOM.

MQ/17100072: Petició d’oferta pública per contractar les pòlisses d'assegurança de Responsabilitat Civil, Danys Materials i Pèrdua de Beneficis d'Andorra Telecom.

  • Pàgina 1 / 10