Trastorns de la conducta alimentària. Els reconeixes?

Els trastorns de conducta alimentària (TCA) són trastorns psicològics greus que alteren la relació d'una persona amb el menjar, el pes i la pròpia imatge corporal, es caracteritzen per un comportament patològic enfront de la ingesta alimentària i una obsessió pel control del pes.

Aquests trastorns no només tenen un impacte físic a la persona, sinó que també poden tenir conseqüències emocionals i socials significatives, la qual cosa dificulta la qualitat de vida del noi o la noia que els pateix.

És important conèixer els diferents tipus de TCA per a poder detectar-los i buscar l'ajuda adequada, si es dona el cas. Per això, en aquest article, presentem una recopilació d'aquests trastorns i la seva pertinent breu explicació.

Trastorns de la conducta alimentària més comuns

  • Anorèxia nerviosa. Les persones amb anorèxia nerviosa tenen una por intensa a guanyar pes i una distorsió de la imatge corporal, la qual cosa les porta a restringir la ingesta d'aliments. Poden tenir una preocupació excessiva pel menjar, el comptatge de calories i l'exercici físic. Aquestes persones tenen infrapès (IMC<18,5), fatiga, cansament, i poden arribar a patir altres problemes de salut més importants com l'amenorrea (pèrdua del període), taquicàrdies, bradicàrdies i desnutrició.

  • Bulímia nerviosa. Les persones amb bulímia nerviosa tenen episodis freqüents d’afartament de menjar, acompanyats de conductes compensatòries que poden adoptar diferents formes, com els laxants, els diürètics o l'exercici excessiu. Mentre que a l'anorèxia nerviosa un pes excessivament baix és un criteri diagnòstic, a la bulímia pot haver-hi fluctuacions de pes recurrents. Una persona que sofreix bulímia nerviosa pot patir, entre altres, cefalees, problemes dentals, pèrdua de cabell, problemes digestius o arrítmies.

  • Trastorn per afartament. Les persones amb trastorn per afartament tenen episodis recurrents de grans ingestes de menjar, durant els quals consumeixen grans quantitats d'aliments en un període de temps molt reduït, mentre senten que no tenen el control ni la capacitat de detenir-se. A diferència de la bulímia nerviosa, no es produeix un comportament compensatori. A més, les persones amb aquest trastorn sovint experimenten sentiments intensos de culpa, vergonya i malestar emocional.

Altres trastorns menys coneguts

  • Vigorèxia o dismòrfia muscular. Les persones que pateixen dismòrfia muscular es caracteritzen per tenir una obsessió amb guanyar massa muscular en comptes de voler perdre pes. A més, experimenten una distorsió de la imatge corporal que es relaciona amb no veure's prou musculat o fort. Aquest trastorn és considerablement més freqüent en homes, i pot repercutir negativament en les relacions personals dels afectats, així com en la seva salut mental i en la seva salut física.

  • Ortorèxia. L’ortorèxia és un trastorn de la conducta alimentària que es caracteritza per una obsessió amb el menjar sa. Actualment, l’ortorèxia és un trastorn emergent en països desenvolupats. Implica un comportament obsessivocompulsiu que genera en el pacient importants restriccions alimentàries en qüestionar-se la quantitat, la classe d'aliments o l'origen d’aquests, entre altres. Les persones amb aquest trastorn poden aïllar-se socialment, tenir sentiments d'insatisfacció i, fins i tot, estats de desnutrició comparables als quals pot causar l'anorèxia nerviosa.

Trastorn de la conducta alimentària no especificat

Els denominats trastorns de la conducta alimentària no especificats o TCANE, són aquells que no compleixen tots els criteris necessaris per a poder ser diagnosticats. Podríem posar com a exemple un trastorn per afartament que no complís el criteri de la freqüència setmanal, o un cas d'anorèxia nerviosa el pes de la qual no fos significativament baix.

Són diagnòstics freqüents de detecció precoç i són comuns quan existeix una remissió parcial dels símptomes en el moment de l'avaluació.

En l'actualitat els TCANE són els trastorns de la conducta alimentària més prevalents en la població, i els que més trobem en tractament. Malgrat ser quadres incomplets, la gravetat d'aquests trastorns pot ser la mateixa i interfereixen igualment a la qualitat de vida de la persona que els pateix, per tant, és fonamental tractar-los.

En resum

Els trastorns de conducta alimentària són malalties mentals serioses que requereixen l’atenció i el tractament adequats. Identificar els seus signes i símptomes és crucial per a intervenir a temps i buscar ajuda professional. Recorda que la comprensió, el suport i l'empatia són fonamentals en el procés de recuperació de les persones afectades pels TCA.

Firma: Clínica Renace. TCA y salud mental

Anàlisi de cinema, sèries,
internet i videojocs.

L'anàlisi de cine, sèries, Internet i videojocs
des d'una òptica informativa i pedagògica entorn
de les novetats dels continguts audiovisuals.

Més articles

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).