Andorra Telecom

Edifici Node Davant

El projecte

El projecte Node destaca per la seva integració sostenible a l'espai urbà, preservant les places públiques actuals i facilitant el flux de vianants entre les zones comercials de l’avinguda Meritxell i de Prada Ramon. Es tracta de cuidar l’espai públic, per aquest motiu es redueix al màxim la seva edificabilitat, cedint espai a la ciutadania.

Edifici Node - Croquis

L'espai públic, un compromís amb la ciutadania.

Andorra Telecom reafirma el compromís amb la ciutadania cedint gairebé el 50% de la superfície de la parcel·la com a espais públics. Aquesta iniciativa inclou una plaça de més de 1.000 m2 davant de l’Avinguda Meritxell, un espai públic de més de 1.850 m2 davant del C/Sant. Salvador, i unes innovadores terrasses enjardinades de 500 m2, equivalent a l'espai que ocupa la nova construcció en planta baixa.

Edifici Node Darrera

El projecte destina prop d'un terç de la superfície interior de l’edifici Node a la ciutadania i altres institucions, incloent-hi més de 2.000m2 per a un espai cultural accessible des de l’Avinguda Meritxell.

Compromís amb la sostenibilitat i eficiència energètica.

L’edifici Node utilitzarà estratègies bioclimàtiques per aconseguir una excel·lent eficiència energètica. Amb l'ús de materials de baix impacte mediambiental i la incorporació de la fusta com a element distintiu, el projecte promou una arquitectura sostenible en cada detall.

A més, l'edifici serà el primer d'Andorra dissenyat seguint la metodologia europea Level(s) per millorar la sostenibilitat i el comportament mediambiental.

Desenvolupament i beneficis per la comunitat.

El projecte Node, dissenyat pel despatx d’arquitectura Orteu Riba Arquitectes, no només millorarà els espais d’atenció presencial per als més de 100.000 clients i visitants anuals, sinó que també serà un dinamitzador econòmic i de flux de vianants al centre de la capital del país.

Andorra Telecom, abans d'iniciar les obres, ha adoptat la metodologia BIM (Building Information Modelling) per minimitzar impactes i optimitzar recursos al llarg del procés constructiu.

El projecte ha comptat des de l’inici amb l’estreta participació i col·laboració del comú d’Andorra la Vella i també dels veïns de la zona, que van formar part del jurat encarregat de seleccionar el projecte guanyador. Es segueix amb una col·laboració estreta amb el Comú d’Andorra la Vella per al millor desenvolupament de les obres de construcció de l’Edifici Node al centre d’Andorra la Vella, amb la màxima col·laboració i coordinació constant entre les dues parts, Andorra Telecom i el Comú, amb l’objectiu de causar el mínim de molèsties possibles durant les obres. Es seguirà en contacte permanent amb tots ells, i amb la ciutadania en general, per anar informant de l’avanç del projecte.

Andorra Telecom reitera el seu compromís amb la comunitat, creant un espai modern, sostenible i inclusiu que contribuirà al creixement i al benestar de la societat andorrana.

Sostenibilitat.

Estructura de fusta

Donada la repercussió tècnica i econòmica que representa l’estructura d’un edifici com el que es proposa, es planteja realitzar una estructura que ofereixi facilitat de muntatge, idoneïtat per realitzar grans llums i que compleixi amb els criteris de sostenibilitat que es desitgen. Tot i que l’estructura soterrània es realitza amb murs i lloses de formigó armat que formen una caixa impermeabilitzada, l’equip d’Orteu Riba Arquitectes va decidir realitzar l’estructura sobre rasant de l’edifici amb fusta contralaminada executada amb matèria prima procedent de gestió forestal sostenible. Els elements estructurals de fusta es recolzen sobre els elements de formigó a partir de la planta baixa de l’edifici.

Les estructures de fusta presenten diversos beneficis en construcció i degut a això, darrerament s’està incrementant el nombre d’edificacions que es projecten utilitzant aquesta solució. El temps d’execució total de les obres amb estructures realitzades amb aquests procediments, es redueix significativament respecte als sistemes convencionals i, addicionalment, les seves propietats mecàniques la fan el material adient per a edificis de grans llums estructurals. Aquests beneficis es veuen augmentats per les propietats de la fusta en si mateixa com a material natural. La fusta és l’únic material estructural estrictament renovable, que podem cultivar de forma pràcticament il·limitada amb uns costos energètics i uns impactes ambientals nets molt inferiors als del formigó o l’acer, en especial quan s’analitza el cicle de vida complert.

L'objectiu principal de Level(s) és promoure edificis més sostenibles abordant diferents aspectes clau, com ara l'eficiència energètica, l'ús de recursos, la salut i el confort dels ocupants, l'adaptabilitat i la resiliència al canvi climàtic, entre d'altres.

La proposta de l’edifici Node prioritza la utilització de la fusta com a material estructural i de revestiment principal. Ens trobem davant d’un material clau en qualsevol construcció que es vulgui distingir com a ecològica donat que consta d’una petjada ecològica mínima ja que implica un consum d’energia i emissions de CO2 en tot el seu cicle molt reduït: producció, transformació, transport, construcció, reutilització i reciclatge. S’ha de considerar sempre que disposi del segell FSC o PEFC en tota la fusta que s’utilitzi, i optar sempre per fusta d’origen local.

En l’aspecte tècnic, la fusta esdevé un material estructuralment molt eficaç. Disposa d’una bona resistència tant a compressió, per formar pilars i murs, com a tracció, per fer-ne bigues i sostres. Tèrmicament la fusta té una resistència tèrmica aproximadament 6 vegades major que les estructures convencionals.

Els espais interiors de fusta també presenten un major confort acústic, al tractar-se d’un material de baixa densitat i absorbent de les ones de so, i tàctil, ja que esdevé un material càlid i agradable al tacte.

Node serà el primer edifici d'Andorra construït seguint la metodologia europea Level(s) per millorar la sostenibilitat i el comportament mediambiental en totes les fases, des de la concepció fins al funcionament posterior.

L’edifici és ecològicament responsable tant pel que fa a la utilització de la fusta tècnica per fer un pas un pas cap a la descarbonització de la construcció com en altres contribucions efectives cap a la sostenibilitat. És per aquest motiu que s’ha utilitzat la metodologia Level(s) en la definició del projecte.

Level(s) és un marc d'avaluació de la sostenibilitat dels edificis desenvolupat per la Comissió Europea. Aquest marc proporciona una sèrie d'indicadors i eines per mesurar i millorar el rendiment ambiental dels edificis al llarg de tot el cicle de vida.

L'objectiu principal de Level(s) és promoure edificis més sostenibles abordant diferents aspectes clau, com ara l'eficiència energètica, l'ús de recursos, la salut i el confort dels ocupants, l'adaptabilitat i la resiliència al canvi climàtic, entre d'altres.

Al treballar segons la metodologia Level(s), els dissenyadors, constructors i gestors d'edificis es comprometen a integrar principis de sostenibilitat a totes les etapes del procés, des de la selecció de materials i tecnologies de construcció fins a la implementació de pràctiques d'operació i manteniment que redueixin l’impacte ambiental i promoguin un entorn saludable per als ocupants.

Resumint, treballar segons la metodologia Level(s) implica adoptar un enfocament holístic de la sostenibilitat en la construcció, que cerca optimitzar el rendiment ambiental, econòmic i social dels edificis al llarg de la seva vida útil. Això significa no només complir estàndards mínims d'eficiència energètica, sinó també considerar aspectes com la qualitat de l'aire interior, la gestió de residus, la petjada de carboni i la resiliència davant dels desafiaments del canvi climàtic.

Metodologia BIM

Es seguirà la metodologia BIM (Building Information Modelling) per minimitzar impactes i optimitzar recursos al llarg del procés constructiu.

BIM (Building Information Modelling) és una metodologia de treball col·laborativa que permet crear i gestionar informació digital detallada d'un edifici o infraestructura al llarg de tot el cicle de vida, des de la concepció fins al desmantellament. En lloc d'utilitzar dibuixos en 2D, BIM utilitza models tridimensionals intel·ligents que contenen informació detallada sobre cada element del projecte, com ara materials, dimensions, costos, i característiques tècniques i funcionals.

El principal objectiu de BIM és millorar l'eficiència i la qualitat en el procés de disseny, construcció i gestió d'edificis, facilitant la comunicació i la col·laboració entre tots els agents involucrats al projecte (arquitectes, enginyers, constructors, gestors d'instal·lacions, etc. .).

Al treballar amb la metodologia BIM, els equips de projecte poden anticipar i resoldre possibles problemes de disseny, optimitzar la planificació i coordinació de les tasques, simular diferents escenaris i avaluar el rendiment de l'edifici en termes de sostenibilitat i eficiència energètica.

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).