Andorra Telecom

Compromís

Aquest compromís ens ha portat a col·laborar intensament des del 2013 amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Aquesta col·laboració s’emmarca en la nostra política de responsabilitat social de garantir la connectivitat dels centres escolars dels tres sistemes educatius del Principat d’Andorra, conscienciar els joves i especialment a les noies sobre les possibilitats de les noves tecnologies i fer difusió de les bones pràctiques en l’ús d’Internet.

L’any 2013 vam signar el primer acord de col·laboració amb el ministeri d’Educació amb l’objectiu de desenvolupar projectes tecnològics innovadors al voltant de la digitalització de l’educació al país. Una col·laboració que afavoreix els projectes conjunts destinats a potenciar tant l’ús de les tecnologies de la informació en el conjunt de l’estructura educativa com en la sensibilització en les bones pràctiques.

Educació

Xarxa Educativa Nacional d’Andorra (XENA)

La peça angular d’aquesta col·laboració és la Xarxa Educativa Nacional d’Andorra (XENA), una intranet que disposa d’un total de trenta-tres accessos des de centres educatius o des del Ministeri. Aquesta xarxa de fibra òptica distribueix el trànsit intern i deriva l’extern amb una línia d’alta capacitat de deu gigabits per segon.

Xena
Wifi a les escoles
Educació

Xarxa wifi a les escoles

El gener de 2021 vam signar un nou acord amb el Ministeri per finançar i tutelar la renovació i modernització de la infraestructura de la Xarxa wifi de tots els centres escolars públics del país i de tots els nivells educatius.

Aplicació B-Resol
Bones pràctiques en l'ús d'Internet

Formació a infants i joves d’Andorra en el bon ús d’Internet

Internet forma part de la nostra quotidianitat. La seva presència no se circumscriu a l’esfera pública, sinó que ha traspassat les fronteres d’allò privat, i són presents a tot arreu.

Internet és un mitjà més de socialització i formació per a infants, joves i adults.

Són els anomenats “nadius digitals”, un segment de població especialment vulnerable davant un mitjà que es transforma i evoluciona a la mateixa velocitat en relació amb els seus avantatges i oportunitats com en els seus riscos i amenaces.

Informar, formar i acompanyar en el descobriment d’Internet a les noves generacions de ciutadans del país també forma part del compromís social d’Andorra Telecom.

Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).

Informació telefònica
nacional i internacional
111

Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.