Andorra TelecomAndorra Telecom ha afrontat el 2019 un ambiciós projecte de transformació digital amb l’objectiu de preparar l’empresa i els seus treballadors pels reptes de futur i les noves maneres de relacionar-se amb els clients.

En total hem implementat un total de 45 iniciatives, algunes d’afectació tranversal en tots els àmbits de l’empresa i d’altres en àrees concretes. El projecte ha permès aplicar en el dia a dia de la companyia les noves tendències, com el big data; l’smart operations; l’automatització o les metodologies àgils de treball, destinades a millorar l’eficiència interna i obtenir un major coneixement de les necessitats dels clients.

Per mesurar els resultats obtinguts en aquest procés s’ha pres com a base l’índex de maduresa digital elaborat pel TM Forum, una associació internacional que agrupa les principals empreses del sector. En l’any d’implementació s’ha aconseguit una millora de 25 punts percentuals passant del 37 per cent de grau de maduresa digital a un 62 per cent.

A Andorra Telecom tenim clar que la transformació digital no es pot acotar a un programa concret limitat en el temps. L’evolució contínua, tal i com explica el director general, Jordi Nadal, ha de formar part de la cultura de la companyia. “Es tracta de posar la tecnologia al servei de les persones i de capacitar-les per adaptar-nos de manera contínua a un mercat en procés de canvi permanent”.

L’usuari al centre
El projecte ha tingut la mirada posada en l’usuari dels nostres serveis. La informació sobre les expectatives dels clients, gestionada a través del big data, ha de permetre una oferta orientada a les seves necessitats reals. Canvia també la manera de relacionar-se amb l’empresa i les plataformes digitals com la web i l’app, que esdevenen canals de referència per a la realització de la majoria de les gestions habituals. 

Documentació electrònica
Un dels projectes iniciats és el de la gestió electrònica de tota la documentació gestionada per l’empresa. Un primer pas ha estat la implementació de la signatura biomètrica a l’agència comercial d’Andorra Telecom. Però la iniciativa, encara en marxa,  és molt més ambiciosa i preveu l’eliminació del suport paper a través d’un nou pla de govern al voltant de la signatura digital.

La força de les persones
Els plans de transformació digital tenen un component tècnic però la tecnologia ha d’estar al servei de les persones. En un procés d’aquestes característiques els treballadors tenen un paper determinant. Amb l’objectiu d’acompanyar tots els col·laboradors de l’organització en aquest viatge s’ha desplegat un ventall d’iniciatives: una plataforma d’aprenentatge en línia, el mapa de capacitat digitals, estils de lideratge, aplicació de la metodologia Agile.Models predictius
L’aplicació de models predictius també ha estat un dels punts destacats del projecte. La implementació de l’smart operations a les xarxes de telefonia mòbil i fibra òptica permet predir comportaments futurs de la xarxa i avançar-se a eventuals saturacions o incidències. Aquestes eines són de gran ajut pels departaments que administren les plataformes.

Automatització
La tecnologia RPA (Robotic Porcess Automation) permet automatitzar moltes de les tasques que es realitzen en molts departaments de l’empresa reduint el temps destinat a tasques rutinàries i destinar els treballadors a feines de més valor. Els robots possibiliten també dur a terme moltes tasques tecnològiques amb un estalvi molt important de recursos per als operadors i administradors de plataformes. Andorra Telecom ha començat a automatitzar un total de 300 processos interns.
 
El futur del blockchain
Alguna de les iniciatives ha anat més enllà de l’empresa com la validació a través de blockchain dels títols d’ensenyament superior de la Universitat d’Andorra, un projecte que ha comptat amb la col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, FEDA i Actua.

En aquest avenç han tingut un paper transcendental els treballadors de l’empresa que han format part dels equips que han tirat endavant les iniciatives amb el suport de la consultora KPMG.

Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).

Informació telefònica
nacional i internacional
111

Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.