Andorra Telecom

DESCOMPTES TEMPORALS
PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

Per tal d’ajudar els autònoms i les empreses que hagin hagut de suspendre
totalment o parcialment la seva activitat econòmica a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19,
Andorra Telecom aplica un descompte directe en les quotes d’abonament mensual de
la telefonia fixa, de l’accés a Internet i dels serveis de connectivitat per a empreses.

Descomptes

S’han establert dos tipus de descomptes temporals

Descompte del

100%

en les quotes d’abonament mensual
en cas de suspensió total de l’activitat econòmica.

Descompte del

80%

en les quotes d’abonament mensual
en cas de suspensió parcial de l’activitat econòmica.

Com s’apliquen els descomptes?

Els descomptes temporals s'apliquen de manera automàtica, sense que hagis de fer res, a partir de les factures del mes de març a totes aquelles empreses
amb activitats econòmiques que han hagut de suspendre totalment o parcialment la seva activitat econòmica,
d’acord amb els annexos 1, 2 i 3 dels decrets de Govern corresponents en vigor i publicats al BOPA
.

Fins quan s’aplicaran els descomptes?

Els descomptes es faran efectius en les facturacions mensuals mentre estigui en vigor el
Decret de Govern de mesures excepcionals i els corresponents annexos 1,2 i 3 que detallen les activitats obertes, tancades o activitats en règim de guàrdia.

A la factura de març el descompte temporal s'aplica automàticament
a les quotes d’abonament mensual entre el dia 14 de març i el dia 31 de març (prorratejat).

A quins productes s’apliquen
els descomptes temporals?

Els descomptes s’apliquen als autònoms i a les empreses registrats a Andorra Telecom
que tinguin contractats serveis de telefonia fixa, accés a Internet, telefonia fixa d’empreses, canals de veu per a centraletes IP, centraletes virtuals XVC, Internet Empreses d’Alta Capacitat, mòduls d’accés a Internet i Intranet Nodes FTTH.
Els descomptes no s’apliquen a les quotes d’abonament de telefonia mòbil, d’acord amb el Decret aprovat i publicat al BOPA.

Soc un autònom o una empresa
i no he rebut cap descompte

Si ets un autònom o una empresa, has hagut de suspendre la teva activitat econòmica parcial o totalment i
de forma automàtica, no has rebut cap descompte a la factura del mes de març o d'abril,
és possible que ens calgui actualitzar les teves dades als nostres registres.

Important: Les sol·licituds tramitades abans del dia 30 d’abril 2020 es podran aplicar a la mateixa factura d’abril,
altrament es faran efectives a la factura del mes de maig (data límit: 29 de maig inclòs).

Ajornament de factures

Andorra Telecom facilita també l'ajornament del pagament de les factures per les empreses i autònoms
que ho necessitin fins a 12 mesos i sense interessos.

Aquestes ajudes d'ajornament s'aplicaran als rebuts durant el període d'excepció determinat per govern.

Per sol·licitar l'ajornament de les factures cal retornar el rebut bancàri corresponent, omplir el formulari i enviar-lo.

El pagament d'aquestes factures es podrà realitzar fins a 12 mesos posteriors a la data factura.

Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines Centrals
875 000

De 9h a 14h i de 15h a 18h.

Informació telefònica
nacional i internacional
111

De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.