Andorra Telecom

La seguretat de la informació es defineix com la protecció de la informació davant un ampli conjunt d’amenaces.

Andorra Telecom ha adoptat mesures per protegir la informació davant d'accions malintencionades com fraus, malversacions, sabotatges o violacions de la intimitat, errors tècnics i causes de força major, com ara desastres naturals.

La companyia ha aprovat i desenvolupat tot un seguit de directives de seguretat. Les nostres polítiques han estat reconegudes per la Certificació de Gestió de Seguretat de la Informació d’AENOR, basada en la Norma ISO  27001:2013. Aquesta certificació acredita que les polítiques i pràctiques en l’àmbit de la seguretat garanteixen la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la traçabilitat de la informació.

AENOR, una entitat privada sense fins lucratius, se situa entre les 10 entitats del sector més importants del món i emet certificacions en més de 60 països.

Els principis sobre els quals s’elaboren les nostres normatives de seguretat de la informació són els següents:

  • La informació és protegida durant tot el seu cicle de vida, des de que es crea fins que es destrueix, si és el cas. 
  • La companyia protegeix la informació contra accessos no autoritzats, la difusió indeguda o la pèrdua.
  • Cada empleat té l'obligació i el deure de protegir adequadament la informació.
  • El personal i els col·laboradors externs estan sotmesos a les normatives de seguretat d’Andorra Telecom i tenen l’obligació de protegir la informació.
  • Les mesures s’han d’establir tenint en compte la classificació de la informació, que determinarà, mitjançant una avaluació contínua del risc, el nivell de confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat.
Descarrega't la Política de Seguretat de la Informació
Servei d’atenció al client
115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.

Oficines centrals
875 000

De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).

Informació telefònica
nacional i internacional
111

Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).

Servei d’atenció al client
+376 301115

De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.